Implantációs fogpótlások

Előbb vagy utóbb mindenkinek be kell látni: akármelyik fogunkat elveszíthetjük. A foghiányt azonban - mindegy, hogy kicsi vagy nagy -, a lehető legrövidebb időn belül meg kellene szüntetni. Szükségessé válik a fogpótlás. Mit tegyünk? Egy híd? Egy kivehető műfogsor? Vagy egy implantátum? Sok pácienst zavar a részleges vagy teljes protézis.

Abban az esetben, ha egy műfogsor nem megfelelően rögzül az állkapcson, gyakran kellemetlen mellékhatások jelentkezhetnek: korlátozódnak a rágási funkciók, nehéz szépen beszélni, és egy erőteljes tüsszentésnek kínos következményei lehetnek. Kisebb foghiányok, vagy egy fog hiányának megszüntetéséhez az eddigi fogpótlásoknál a szomszédos fogakat is be kellett vonni. Ezeket le kell csiszolni -még akkor is, ha azok egészségesek voltak! Van azonban más megoldás is. A mai modern fogorvostudomány a normál fogpótlások egy alternatíváját kínálja Önnek:

A fogászati implantátumok forradalmi változásokat hoztak a fogászatban.

Mik azok az implantátumok?

Az implantátumok, a hiányzó fogakat helyettesítik beleértve a fogak gyökerét is. A korábbi fogak helyére, az állkapocsban kerülnek elhelyezésre (implantálásra). A gyógyulási idő alatt a csont olyan mértékben benövi az implantátumot, hogy az biztosan fog rögzülni a csontban. A gyógyulási idő alatt, (ami min. három hónap), az implantátumok a nyálkahártya (fogíny) alatt helyezkednek el, ami ebben az időben védi őket a terheléstől. Ezután a fejet (felépítményt) becsavarják az implantátumba, amin rögzítik az "új fogat", mint más esetekben a hagyományos koronákat.

Annak érdekében, hogy a mesterséges foggyökér biztosan tudjon rögzülni az állkapocsban, az implantátumok három fontos követelménynek tesznek eleget:

1. Az implantátumokat biológiailag semleges titánból készítik. A titánt elfogadja az emberi szervezet, ezért nem kerülhet sor kilökődésre a szervezetből az anyag fajtája miatt.

2. Az implantátumok érdes felülettel rendelkeznek, ezáltal kedvezőbbek a feltételei az "új foggyökér" biztos gyógyulásának és rögzülésének a csontban.

3. Az implantátumok különleges formája biztosítja a tökéletes rögzülést közvetlenül az implantáció után (primer stabilitás) és óvja az állkapcsot rágás közben.

Milyen esetekben használhatók az implantátumok?

Néhány példán keresztül bemutatjuk, mikor lehetséges alkalmazni implantátumot a hagyományos fogpótlások alternatívájaként.

Egy fog hiányzik: Új fog behelyezése, lépésről lépésre

Azért, hogy a fogorvosnak ne kelljen a szomszédos egészséges fogakat lecsiszolni egy hídpótláshoz, az implantátum alkalmazása lehetővé teszi a hiányzó fog pótlását. Pl.: ha a felső vagy alsó állkapocs egyik végén vagy a sorközben egy vagy több fog hiányzik.

Több fog hiányzik: Implantárumokra rögzített híd

Teljes fogatlanság esetén (elegendő csontkínálatnál): Implantátumokra rögzített híd

Teljes fogatlanság esetén (kevés csontkínálatnál): Implantátumokhoz rögzített fogsor


Az implantátumos fogpótlás elkészítésének menete:

1. Vizsgálat és tervezés

Az implantáció un. elektív (előre tervezett) műtét. Ez azt jelenti, hogy tervezetten, a megfelelő és szükséges előkészületek után, a megbeszélt időpontban végezhető, és semmiféle sürgető körülmény nem indokolja a mielőbbi elvégzését. A tervezésre és egyéb előkészületekre, kivizsgálásokra azért van szükség, mert ezzel biztosítható a beültetés sikerességi rátájának nagymértékű növelése.
Nézzük most pontról pontra, hogy milyen előzetes kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy a páciens az implantációra alkalmassá válhasson:

- Elektív műtéti követelményeknek megfelelő jó általános egészségi állapot
- Az állcsontok tekintetében megfelelő és elegendő csontkínálat és csontminőség
- A páciens kifejezett szándéka az implantációs fogpótlás megvalósítására
- Megfelelő szájhigiéné, illetve ennek tudatos fenntartása
- A biztos tudat a tekintetben, hogy az implantációt követően az implantátumok felhasználásával megfelelő, stabil, és az implantációt megelőzőnél szignifikánsan jobb használati értékű fogpótlás készíthető el a páciens számára
- Az állcsontok növekedése befejeződött

Ahhoz, hogy eldőljön Önnek milyen típusú és méretű implantátumo(ka)t lehet beültetni, több vizsgálatra lehet szükség. Az első és legfontosabb a klinikai vizsgálat, melynek során meggyőződünk az adott anatómiai szituációról, pontosan felmérjük az Ön elvárásait, adottságait. Ezután 3 dimenziós CT felvétel készítése is szükséges, mely elengedhetetlen a pontos tervezés elkezdéséhez. A felvételek értékelését az un. tanulmányi minta készítése egészíti ki, mely az Ön szájában lévő anatómiai szituációval megegyező modellt eredményez. Ez segíthet a szemléletes és részletes végleges kezelési terv felállításában. Manapság egyre gyakrabban van segítségünkre a legmodernebb technika. A műtéti tervezésben számítógépes szoftverek állnak rendelkezésünkre, melyek minimálisra csökkentik, illetve kiküszöbölik az esetleges emberi hiba lehetőségét, valamint az ismeretlen anatómiai viszonyokból származó pontatlanságokat.

Az előkészítés utolsó fázisa a pontos idő- és költség ütemezés megbeszélése, valamint a szükséges műtéti beleegyező nyilatkozat és a részletes kórelőzmény írásos rögzítése, melyet Ön aláírásával hitelesít. Az implantációs műtétet megelőző vizsgálatok során egyeztetjük a pácienssel a műtéttel kapcsolatos tudnivalókat, és eldöntjük, hogy az adott foghiány pótlására hány darab, milyen típusú és hosszúságú implantátum beültetésére van szükség. Ha a páciens általános állapota azt szükségessé teszi, további vizsgálatokat határozunk el. Válaszolunk a felmerülő kérdésekre, tisztázzuk, hogy a gyógyulási időszakban, azaz az implantációs műtét és a fogpótlás elkészítése közötti időintervallumban kíván-e ideiglenes fogpótlást viselni a páciens. A műtéti terv birtokában pontos költségkalkulációt készítünk, és kitűzzük az implantáció időpontját.A műtétnek megfelelő körülmények között kell történnie, hogy a sterilitás és az aszepszis biztosítható legyen. A műtét előtt a szájüreget fertőtlenítjük, illetve megkérjük a pácienst, hogy mosson fogat. Előzetes és az implantációs műtét után is antibiotikum-szedésre van szükség.


2. Az implantátumok beültetése

Az implantációt általában helyi érzéstelenítésben végezzük. A megfelelő érzéstelenítőszer beadása után az érzéketlenség, a "zsibbadás" gyorsan beáll. A műtét ezen körülmények között fájdalommentesen végezhető.
Altatásban, intubációs narkózisban akkor végezzük az implantációt, ha az implantátumok behelyezéséhez a szájüregen kívülről, általában a csípőcsontból vett csontdarab beültetésére van szükség, mert a megfelelő csontkínálat csak így biztosítható. Az ilyen beavatkozásokat kórházi műtőben végezzük.

Az implantációs műtét kivitelezésének pontos részleteit talán felesleges lenne leírni. Néhány szóban összefoglalva, lépésről-lépésre így összegezhetjük:

- Lágyrészek feltárása a csont eléréséhez
- Vezetőcsatorna megfúrása azaz egy vékony fúróval a csontba fúrunk, meghatározva ezzel az implantátum helyét, irányát és hosszát
-Csontfészek kialakítása azaz az implantátum vastagságának megfelelő csontfészek kimarása a csontból
- Menetvágás a csontba azaz az implantátum testén található menetes rész befogadására szolgáló forma kialakítása a csontüreg belfelszínén már itt fontos megemlíteni, hogy az implantátumot nem ez a menetes rész tartja benn a későbbiekben, hanem az implantátum, és a csont között létrejövő igen szoros és erős összeköttetés. Ezt a munkafázist nem minden implantátumfajtánál, és nem nem minden csonttípusnál alkalmazzuk.
- Az implantátum behelyezése
- A lágyrészek zárása

A műtéti technika kétféle lehet: egy- és kétszakaszos. Talán elegendő, ha annyit említünk, hogy egyszakaszos a műtéti technika, ha az implantátumok a nyálkahártyát átfúrva, abból mintegy kiállva helyezkednek el. Kétszakaszos, ha az implantátumok teljes terjedelmükben, az íny védelmében, az alá bevarrva gyógyulnak, és alakítják ki szoros kapcsolatukat a csonttal.
Ha a pótolni kívánt fog szempontjából közelítjük meg a kérdést, akkor alapvetően háromféle lehet az implantáció módszere:- Azonnali implantáció (immediate implantation): a fog eltávolításával egy időben alkalmazott beültetés
- Késleltetett implantáció (delayed implantation): a fog eltávolítása után 4-8 héttel
- Késői implantáció (late implantation): a fog elvesztése vagy eltávolítása után 3 hónappal, vagy később végzett implantáció

A megfelelő módszer kiválasztása az implantációt végző orvos feladata. A páciens az első konzultáció során megismerheti az alkalmazható módszerek előnyeit és hátrányait, és minden kérdést tisztázhat orvosával. A végső döntést azonban, hogy melyik módszer alkalmas egy adott esetben, csak az összes körülmény figyelembevételével, individuálisan kell meghozni. A megfelelő ismeretek birtokában az orvos van, ezért az alkalmazandó módszer kiválasztása az ő feladata, mint ahogy őt terheli a felelősség az implantáció sikerességéért is.

A műtét a beültetett implantátumok számától függően fél-másfél óráig tart, ez alatt Ön semmilyen fájdalmat, kellemetlenséget nem érezhet.

A beavatkozás végén egy kontroll röntgenfelvétellel ellenőrizzük a beültetett implantátumok helyzetét.

A legtöbb esetben az implantációt követő napon a páciens már folytathatja megszokott normális életét.

3. A műtét után: a csont gyógyulása

Az implantáció után egy héttel eltávolítjuk a varratokat. A gyógyulási szakasz általában három hónapot vesz igénybe, ettől azonban eltérő is lehet. Ezen szakasz ideje alatt az implantátum felszínén található apró résekbe, mikropórusokba belenőnek a csontsejtek. Ezt a folyamatot osszeointegrációnak nevezzük. A folyamat befejeződése után válnak alkalmassá a beültetett implantátumok a teherviselésre. Könnyen belátható, hogy abban az esetben, ha például csontpótlás történt, vagy a páciens csontszerkezete nem a legmegfelelőbb, akkor hosszabb gyógyulási időre van szükség ahhoz, hogy az implantátumok hosszú élettartamát a korai terheléssel ne veszélyeztessük.


4. Az implantátum felszabadítása

Miután az implantátum beépült az állcsontjába, szükség van egy speciális, un. gyógyulási csavar csatlakoztatására. Ezt a fázist nevezik az implantátum felszabadításának. Ez a beavatkozás már nem minősíthető műtétnek, mert egy viszonylag egyszerű és gyors beavatkozásról van szó. Ezután kb. egy hetes gyógyulási idő következik, amíg az íny meggyógyul, formára alakul.

5. Az implantátum fej kiválasztása

A gyógyulási idő letelte után az implantátumokhoz kapcsolódó un. implantációs fej kiválasztása történik, azaz az integrálódott implantátumba rögzítjük a fogpótlást majdan viselő műcsonkot. Ezen fog majd rögzülni a fogpótlás.

6. Fogpótlás elkészítése

Az implantációs fej kiválasztása után, a fogpótlás elkészítése következik, mely lenyomatok vételéből és néhány próbából (váz,-mattpróbából) áll, majd az elkészült pótlás rögzítése, kapcsolódása az integrálódott implantátumhoz.

7. Gondozás

Az elkészített fogpótlás több odafigyelést és nagyon gondos ápolást igényel. A magas szintű dentálhigiénia és a rendszeres orvosi kontroll elengedhetetlen feltétele a hosszú távú sikernek. Ezért Önnek pontosan kell követnie és betartania kezelőorvosa tanácsait és utasításait, így biztos, hogy implantációs fogpótlása az Ön legnagyobb elégedettségére fog találni.

Gyakran ismételt kérdések:

Mindenki kaphat implantátumot?

Természetesen vannak olyan esetek, ahol nem kerülhet sor implantációra. Például: Növekedésben lévő gyermekeknél, felnőtteknél súlyos szívbetegség, magas vérnyomás, csontbetegség esetén, olyan pácienseknél akik gyógyszer, drog vagy alkoholfüggőségben szenvednek. Cukorbetegek kaphatnak implantátumot, ha vércukruk jól be van állítva és a kezelési idő alatt azt fokozottan ellenőrzik. Ebben az esetben egy szoros kapcsolatra van szükség a háziorvossal.

Meddig tartanak az implantátumok?

Az implantátumok megfelelnek a tartós fogpótláshoz szükséges technikai követelményeknek. Hogy meddig viselheti örömmel, elsősorban Önön múlik! Mivel az alapos szájhigiéniával Ön tudja megelőzni a gyulladásokat, amelyek veszélyeztethetik az implantátumokat.Sok páciens évek óta panaszmentesen hordja az implantátumait. Abban az esetben, ha képes fogorvosának szigorú tanácsait megfogadni a szájhigiéniára vonatkozóan, élete végéig öröme lesz rögzített pótlásában.

Mennyibe kerül az implantátum?

Implantációs kezelés esetében költségekkel kell számolnia, amit Önnek kell fizetnie, és amelynek mértéke esetről esetre változik. Kérjük, készíttessen árajánlatot orvosával. A betegbiztosító nem vállalja a kezelés költségét. Magyarországon az implantátum behelyezések költsége darabonként 60-150eFt között mozog, az implantátum minőségétől és típusától függően.

Végezhető-e az én esetemben implantáció abban az esetben, ha az arcüreg alján a csont nem elégséges az implantátumok befogadásához?

Igen, az implantáció ilyenkor is elvégezhető. Az alkalmazandó eljárás ilyenkor az ún. sinus-lifting vagy sinus maxillaris elevációja (azaz az arcüreg alapjának megemelése). A csont pótlására ilyenkor szintetikus vagy természetes alapanyagú biokerámiát (vagyis csontpótló anyagot), vagy saját csontot használunk fel. Az ambulanter végzett implantáció során nyilván a természetes vagy mesterséges alapú biokerámiát alkalmazzuk.

Mennyi időt kell várni az implantáció és a fogpótlás elkészítése között?

Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy három hónapot, mert ennyi idő alatt általában létrejön az ún. osszeointegráció, vagyis az implantátum és a csont között létrejön az a speciális kapcsolat, ami a rögzülést biztosítja. Ezt az időt minden esetben célszerűnek látszik kivárni, bár vannak bizonyos speciális esetek, amikor az implantátum előbb is terhelhető. Vannak olyan esetek is, amikor az implantátum terhelésével, vagyis a fogpótlás elkészítésével tovább kell várni. Ilyennek tekinthető a puha, szivacsos csontállománnyal rendelkező páciens, amikor a várakozási idő akár 6 hónap is lehet. Szintén többet kell várni azokban az esetekben, amikor az implantáció érdekében csontpótlás történt. Összességében tehát általában három hónapot kell várni a műtét és a fogpótlás elkészítése között, de ez az idő-intervallum minden esetben egyénileg szabható csak meg.

Mit jelent az implantátumok túlterhelése?

Ha az implantátumokra túlzott terhelés jut, akkor az akár az elvesztésükhöz is vezethet. A túlterhelés abból fakad, hogy túl kevés implantátum viseli azt a terhet, amit a rágónyomás jelent. Ezért fontos, hogy az implantáció egyénileg és pontosan megtervezett legyen, mert a fennálló csontkínálat és a csontszerkezet függvényében tervezett implantáció esetében elkerülhető a túlterhelés. Az tehát, hogy hány darab implantátumot kell alkalmaznunk egy adott esetben, az előzetes tervezés során eldől. Túl kevés implantátum beültetése orvosi szempontból nem vállalható, még akkor sem, ha az adott pillanatban az a páciens részére anyagi megtakarítást jelent. A későbbiekben ugyanis a túlterhelés a többi implantátum meglétét is veszélyezteti.


Mikor nevezhető az implantáció sikertelennek?

Az implantáció akkor nevezhető sikeresnek, ha nincs fájdalom, idegentest-érzés, nincs implantátum körüli gyulladás, az implantátum nem mozog, továbbá a röntgenfelvételen nem látható az implantátum körül csontfelritkulás. A sikeres implantáció kifejezés tehát nagy hangsúllyal a hosszú távú sikerességre vonatkozik. Ebből viszont következik, hogy a sikerességért egyrészt az implantációt végző orvos, másrészt az implantátumot viselő páciens tehet sokat.

Az implantációval foglalkozó szakirodalom, valamint saját méréseink is azt mutatják, hogy az implantátumok sikeressége 95% feletti. A sikertelenség napjainkra-minimálisra csökkent rátája tovább csökkenthető azáltal, hogy a sikertelenül beültetett implantátumok helyére a szakmai szempontok figyelembevételével és annak függvényében újabb implantáció végezhető. Mindezek alapján elmondható, hogy a sikertelen implantáció igen ritka.


EGY ÚJ ÉLETMINŐSÉG

Az implantátumok előnye kézenfekvő: az Ön fogai stabilan rögzülnek. Látni fogja, hogy az "új fogai" segítenek önnek önbizalma visszanyerésében.Jóllehet az implantátumok alkalmazásával sem lehet lemondani a fogpótlásról, a protézisek mérete gyakran jelentősen csökkenthető és a természetes kiindulóponthoz jobban igazítható. A fogpótlást akár Ön, akár a szembenálló alig veszi észre, mivel funkcionálisan és esztétikailag is kedvezőbb.Úgy hordja "új fogait" mint a természeteseket. A protézis stabil rögzítése lehetővé teszi Önnek, hogy nagyobb erővel rágjon és ezáltal minden ételt megehessen. Beszéd közben már nem zavaró a protézis, így Ön ismét szívből nevethet.